پرسپولیس 3. نزدیک شدن به پایان صفر/اول تخت جمشید روشن ...