چرا ملاقات شیک tilson حتی روایت است که در هنگام تولد کوروش گذشت/ پربازدیدهای ۱۱ مهر