یک واکنش بد بسیار مربی تراکتور سازی تبریز در دیدار با عربستان الاهلی