ضرب و شتم دوربین با مشاهده از طریق علیرضا جهانبخش/ کارگردانی اینجا با گل قوچان نژاد