حفاظت از زندگی و سلامت, mharr مردم چاه 147, کشتی, سفید باید یک اولویت است.