ادین ژکو: خوشحالم که به چلسی نرفتم / بیشتر از سه گل می‌توانستیم به بارسلونا بزنیم