آموزش خانواده در پیشگیری از سرطان در دومین سمپوزیوم بین المللی نسترن/برگزاری مسابقه برای دانش آموز مفهوم نقشه