شب که بسیاری از چیزهایی را تغییر دهید ... / "بزدل"; اشتباه استراتژیک سرمربی تیم ملی فوتبال