شکست گاز مقابل گروه بهمن را از دست ندهید ثبات و پالایشگاه آبادان