زمان برای, ماریانو Rajoy در, به فکر کردن در مورد یک قرارداد جدید برای کاتالونیا